Фирмен магазин

Женски пазар № 54,

тел.: 0889 30 85 54,
e-mail: info@sortovisemena.com

Офис

1233 София, ул. „Охрид“ № 29

тел.: 0884 19 49 31
e-mail: office@sortovisemena.com

Складова база

София, кв. Кубратово

За онлайн поръчки.: 0887 98 33 79 / 0889 30 85 64
Склад: 0889 72 16 78
e-mail: kubratovo@sortovisemena.com