Знаете ли разликата между директен, хибриден и ГМО сорт?

razlikata-mezhdu-direkten-hibriden-GMO-sort.jpg

Директните сортове са традиционни сортове, които се отглеждат от поколение на поколение. Те са резултат от естествен подбор и селекция на най-подходящите растения за определени условия. Директните сортове се отглеждат от семена, които могат да се запазят и използват от земеделските производители.

Хибридните сортове са създадени чрез съчетаване на генетичен материал от две различни растения. Те са резултат от кръстосване на два различни родителски сорта с цел да се получат желаните характеристики, като например висок добив или устойчивост на болести. Кръстосаното опрашване е натурален процес, който се случва и в природата между членове на едно и също семейство растения.

ГМО (генетично модифицирани организми) са растения, на които са внесени чужди гени от други организми. Това може да се направи, за да се постигне определена характеристика, като например устойчивост на пестициди или подобрена хранителна стойност. ГМО сортовете са създадени в лаборатория и не се получават естествено.

Знаете ли разликата между директен, хибриден и ГМО сорт?