Органичен тор Хумустим

НАТУРАЛНИЯТ БИОСТИМУЛИРАЩ ОРГАНИЧЕН ТОР „ХУМУСТИМ“ (КАЛИЕВ ХУМАТ) И ОТРАЖЕНИЕТО МУ ВЪРХУ РАСТИТЕЛНИЯ ОРГАНИЗЪМ Универсалният хуматен тор Хумустим е продукт на висококачествен органичен субстрат. Той за момента няма аналог в групата на агро-продуктите, като чисто творение на природата. В неговия състав има високо съдържание на незаменими хуминови киселини, всички макро и микроелементи, спектър от други органични вещества, които активно подобряват и стимулират физиологичната дейност на растенията. Това гарантира, при неговото приложение – по време на вегетацията, чрез листна апликация или внесен в поливната вода, ускорен растеж и развитие на хабитуса и кореновата система на третираните растения. Успоредно с тази технология на приложение калиевият хумат лесно и ефективно намира приложение за третиране на семената и посадъчен материал (ягодоплодни култури, овощни дървета и лозов посадъчен материал), чрез накисване преди засаждането при експлоатация от 6 до 12 часа. Обработен по този способ, растителен материал (семена и коренова система) увеличава няколкократно обема на страничните коренови разклонения, които осигуряват по-интензивно поемане на хранителните вещества от почвата и водозапасяването, гарантиращи тяхното нормално развитие и прихващане. Хумустимът, като универсален екологично чист стимулиращ растеж и развитието тор, може да се прилага при всички земеделски култури в различни фенофази от тяхното развитие и е съвместим с лицензираните у нас пестициди. Използването му не изисква карантинен период, наличие на остатъчни количества в продукцията и екологичен риск за природната среда няма. Използването му през периода 2000-2003 г. година в практиката при отглеждането на житни и технически култури в Северна България, при отглеждането на разсад и реколтирането на пипер, домати и краставици в оранжерии и на открито в Южна България, доказаха неговата биологична активност по отношение повишената кълняема енергия, дружното поникване на семената, сигурно прихващане и по-ранно встъпване в плододаване. Тази тенденция бе констатирана и при посадъчен материал – от ягодоплодни култури, семкови и костилкови овощни видове, винени и десертни лозя. Ускоряването на растежа е съпроводено от активиране на фотосинтезата, биосинтезата на зелени пигменти, регулирането на въглехидратния, белтъчен и енергиен метаболизъм. Значително повишава имунната система на растенията. Третираните растения с Хумустим имат повишена естествена съпротивителна сила към стресовите фактори при неблагоприятни климатични условия и по-добра устойчивост към нападението от фитопатогени. Формираната реколта надвишава по количество не третираните контроли, като осигурява по-добро качество на получения продукт. При постъпване в почвата калиевият хумат я обогатява с хумус, подобрява влагозадържането, подобрява нейната структура, развитието на полезната микрофлора и свързва в неразтворими форми тежките метали и други техногенни замърсители за определен период от време. Хумустимът отговаря напълно като продукт включен при производство на екологично чиста селскостопанска продукция. Успоредно с течната формулировка на Хумустим през настоящата година бе създадена по оригинална рецептура и гранулирана форма на калиевия хумат – „Агрохумустим“. Този екопродукт е изграден от агроперлит (природен минерал), калиев хумат и ароматни натурални растителни масла. Гранулираната формулировка е предназначена за комбиниране с торопочвена смес, като подсипка върху лехите за отглеждане на разсад или чрез внасяне в почвата с инкорпориране. Агроперлитната гранула е порьозна и поема бързо другите съставки, като ги задържа продължително време (зеолитна пломба). С помощта на почвения разтвор тя постепенно отдава калиевия хумат и маслата в почвения хоризонт и стимулира активно коренообразуването и ограничава нападението от почвени фитопатогени. Използването на гранулирания продукт „Агрохумустим“ доказва своя положителен ефект при отглеждането на разсади от всички видове зеленчукови култури при засаждането на млади овощни дръвчета, лозя и ягодоплодни видове. Резултатите получени през тази година при обработка на разсад от пипер (капия) с Хумустим са отразени в таблица 1. Таблица № 1 РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА “ ХУМУСТИМ“, ТЕЧНА ФОРМУЛИРОВКА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАЗСАД ОТ ПИПЕР, СОРТ „КУРТОВСКА КАПИЯ“ – 2004 г. (ПЛОВДИВ) Дозировка на „Хумустим“ при третирането Вид на третирането и кратнос тегло на готовия разсад в грамове Завишение на теглото на третирания разсад в % спрямо контролата на 100 растения на 1 растение 50 мл. в 30 л. вода за 1 дка площ листно пръскане (еднократно) 712,5 7,2 41,2% 50 мл. в 30 литра вода за 1 декар площ листно пръскане (двукратно – през 15 дни) 935,0 9,4 84,3% 500 мл. в 1000 литра вода за 200 кв.м поливане (еднократно) 681,5 6,8 33,4% 500 мл. в 1000 литра вода за 200 кв.м. поливани (двукратно – през 20 дни) 870,5 8,7 70,6% Контрола листно пръскане и поливане с вода 505,5 5,1 – От данните в табл.1 се вижда че при обработка на разсад от пипер с течната формулировка на калиевия хумат (еднократно или двукратно) чрез листно пръскане или поливане, теглото на готовия разсад преди разсаждане превъзхожда контролната от 30 до 40%. Успоредно с по-мощното развитие на хабитуса на растенията, кореновата система на пипера, обработен с Хумустим при двукратно третиране (листно пръскане или поливане) по обем надвишава контролата от 35 до 50% и след разсаждането при полски условия се прихваща безпроблемно (94 – 96%). Ефективно и бързо е коренообразуването при засаждането на млади овощни дръвчета при по-леки почви, подаващи се на бързо просушаване на орния слой (хоризонт – 0 – 30 сm) при обработка с калиев хумат. Ускореното коренообразуване се реализира при засаждане на третиран посадъчен материал чрез накисване на кореновата система и приземната част на стъблото (до сектора на присаждането) при дозировка – 15 милилитра за семковите и 20 милилитра за костилковите овощни видове, разтворени в 1 литър не хлорирана вода, при експозиции 12 часа. Ново засадените дръвчета е необходимо да се полеят при засаждането с 5 литра вода и разтворен в нея течен Хумустим в концентрация 0,05%. Същата технология и дозировка се прилага и при засаждане на лозов посадъчен материал. За стимулиращото действие на калиевият хумат (хуминовите и фулвокиселините) върху бързото и мощно коренообразуване, а също и развитието на леторастите при потопени лозови калеми спрямо контролните (потопени само във вода) се наблюдават различията във фиг.1. За комплексно въздействие на кореновата система при трайните култури ново засадени овощни дървета и лози (стимулиращо разрастване на страничните корени, подтискане на почвените фитопатогени, подобряване структурата и водозадържането в областта на кореновата система) се имплантира в почвата (дъното на дупката) по 0,2 – 0,25 обемни литра гранулиран „Агрохумустим“ (лозя) и 0,4 – 0,5 обемни литра (овощни дръвчета). При плододаващите трайни насаждения се извършват три листни пръскания през 10 – 15 дена, като първото се препоръчва да стане след цъфтежа. Използва се доза 0,100 милилитра за един декар. Може да се приложи и чрез поливане, най добре с капкова система при доза, 0,5 литра за един тон вода, с разход на работния разтвор 5 л/кв. м. Листното третиране с течната формулировка на Хумустим калиев хумат осигурява при двукратно или трикратно третиране по време на вегетацията високи и качествени добиви и при всички полските култури (доза за едно листно пръскане 40 – 50 милилитра за един декар). Автори: д-р Г.Сенгалевич -ВУЗК – Пловдив Р.Малинова – „Агроспейс“ ООД – Велинград; Г. Стоянов – „Фитогарант“ – Сливен