Tag Archives: Хибриден сорт

Хибриден сорт представлява комбинация от генетичен материал от две различни растения, резултат от кръстосване на родителски сортове. Тази комбинация дава възможност за съчетаване на желаните характеристики от всяко от родителските растения, създавайки нови и по-устойчиви сортове за земеделието. Хибридните сортове могат да предложат по-добра устойчивост на болести и вредители, повишена продуктивност и по-добра адаптация към различни климатични условия. За земеделските производители това означава по-голяма ефективност и по-добър резултат от техническия труд. Открийте как хибридните сортове могат да променят земеделието и да предоставят нови възможности.